Co je somatologie? Pro někoho je to pouze jeden z vyučovacích předmětů, věda o lidském těle, pro jiné je to sešit polepený obrázky, hustě popsaný textem a latinskými pojmy, které se musí nabiflovat. Jsou tací, kteří si oddychnou, když zazvoní, sešit zaklapnou a jsou rádi, že mají zas na týden klid. Najdou se však i ti, kteří se o somatologii zajímají nad rámec svých povinností, rádi si otevřou učebnice, atlasy či jiné zdroje i ve volném čase a hledají v nich insp i raci poz návat své tělo z dalších nevšedních úhlů. Jsme velice rády, že mezi ty druhé patří i mnozí žáci naší školy, kteří se dobrovolně zapojili do akce Somatologický den. Byla to Eliška Bálková, Alena Maruškinová a Pavlína Vyčítalová z 2. B, Dominique Fajtů z 1. C a  Vendula Koubová, Alena Sokolíková, Pavla Králová a Vendulka Stránská z 1. A.   Na vybrané aktuální téma si připravili zajímavé prezentace, kterými se snažili zaujmout porotu v třídním a poté i ve školním kole. Úroveň příspěvků byla vysoká. Všichni si zaslouží pochvalu za snahu a energii, kterou své práci věnovali a kterou mohli obohatit své spolužáky. Jen dva však mohli postoupit do hlavního kola, které se konalo ve čtvrtek 26. dubna 2019 v Olomouci. Byla to Pavlína Vyčítalová s prezentací na téma Oběhová soustava a Dominique Fajtů s tématem Pohlavní soustava. Do Olomouce se se svými příspěvky sjelo 14 žáků z různých zdravotnických škol z regionu. Soutěžící zde byl i  hodnoceni hned dvěma porotami – učitelskou a studentskou. Naše „delegace“ se ve velké konkurenci neztratila. Dominique všechny přítomné zaujal prezentací s osobním příběhem a Pavlína vyhrála Cenu publika i Cenu pro absolutního vítěze. Děkujeme jim za pěknou reprezentaci školy a přejeme oběma mnoho dalších úspěchů a neutuchající chuti do studia (nejen somatologie).

Vlasta Snášelová, Pavlína Moravcová

 • IMG_20190425_111620
 • IMG_20190425_111628
 • IMG_20190425_111937
 • IMG_20190425_112000
 • IMG_20190425_122958
 • IMG_20190425_123025
 • IMG_20190425_123223
 • IMG_20190425_124057
 • obr 005
 • obr 008
 • obr 009
 • obr 010
 • obr 025
 

2018

První čtvrtek po Velikonocích, 5. dubna 2018, proběhl na SZŠ a VOŠ Emanuela Pöttinga a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc jedenáctý Somatologický den. Zúčastnilo se ho téměř 35 žáků, vítězů školních kol, z mnoha zdravotnických škol včetně té naší. Žáci měli připravené prezentace se zajímavostmi na vybrané téma z oboru somatologie. Naši školu reprezentovala děvčata ze třídy ZA 1. B Eliška Bálková a Nikola Doležalová; s prezentací na téma Těhotenství a porod a Pavlína Vyčítalová s tématem Krev. Soutěžící byli hodnoceni hned dvěma porotami – učitelskou a studentskou. Naše děvčata se (tradičně) ve velké konkurenci neztratila a Pavlína Vyčítalová navíc neskromně vyhrála všechny ceny, a to Cenu za nejlepší prezentaci, Cenu studentské poroty, Cenu publika i Celkového vítěze. Děkujeme za pěknou reprezentaci školy a přejeme jim mnoho dalších úspěchů ve studiu.

Vlasta Snášelová, Klára Kargerová

 • P1260309
 • P1260314
 • P1260321
 • P1260330
 • obr 001
 • obr 002
 • obr 006
 • obr 007 (2)
 • obr 007
 • obr 010
 • obr 018
 

2017

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se výherci ze školního kola soutěže „Somatologický den“ (30. 3. 2017) zúčastnili 10. ročníku této soutěže pořádané Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Emanuela Pottinga v Olomouci.

Školu reprezentovala Zuzana Stránská (ZA 2. A) s připravenou prezentací na téma Soustava oběhová – cévy. Získala cenu za nejlepší prezentaci. Jakub Valtera (ZA 2.B) s tématem Soustava oběhová – srdce získal cenu publika.

Žáci naší školy se v konkurenci 15 příspěvků rozhodně neztratili. Nejčetněji bylo zastoupeno téma Oběhová soustava - srdce 3x, cévy 2x, Krev 2x, Kosterní soustava 2x, další: Smyslová soustava, Zrak, Sluchové ústrojí, GIT, Vylučovací soustava, Hormony, Mozek.

Blahopřejeme a všem účastníkům z třídních kol děkujeme za účast v soutěži.

Mgr. P. Moravcová, Mgr. L. Červinková

 • 007
 • 008
 • 010
 • 011
 • 012
 • 014
 • 019
 • 022
 • 033
 • 034
 • P1150624
 • P1150625
 • P1150629
 • P1150634

2016

Ve čtvrtek 31. března se tři žáci naší školy zúčastnili Somatologických dnů - soutěže pořádané Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Emanuela Pottinga v Olomouci. Při této příležitosti si připravili prezentaci na zvolené téma. Jakub Valtera ze třídy ZA 1.B zpracoval problematiku centrální nervové soustavy a Radka Luňáčková s Anetou Ropkovou ze třídy ZA 2. B téma dýchací soustavy. Přestože se žáci naší školy této akce účastnili poprvé, v konkurenci 21 soutěžících se rozhodně neztratili. Jakub Valtera si přivezl diplom za nejlepší prezentaci a děvčata cenu studentské poroty. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

V. Snášelová

 • Obr 002
 • Obr 005
 • Obr 007

Září
5
Říjen
4
Listopad
4
Prosinec
8
Leden
4
Únor
5
Březen
6
Duben
3
Květen
7
Červen
7
Červenec
0
Srpen
0
Akce Červenec
Akce srpen
MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz