V rámci netradičního školního vyučovacího dne žáků 8. a 9. tříd Základní školy Komenského Ústí nad Orlicí si naši studenti Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí třídy ZA 2. A připravili program zaměřený na Zdravý životní styl. Probíhal tradičně 5. 12. 2017.

Žáci se učili na jednotlivých stanovištích správně sestavit pyramidu zdravé výživy, určit zdravé a škodlivé potraviny, vybrat potraviny, které mohou přivodit člověku různá onemocnění. Na základě získaných informací si sestavovali zdraví prospěšný jídelníček.

Další stanoviště se zaměřilo na změření množství tuku v těle a vypočítání BMI. Nedílnou součástí programu bylo dobře se orientovat na obalech potravin. Žáci se učili na nich najít obsah cukru a energetickou hodnotu potravin.

Do programu byla zařazena prevence kouření. Škodlivost kouření žáci viděli na „kouřící panence Sue“. Poté si žáci ověřili znalosti v A-Z kvízu.

Nechyběla ani problematika drogových závislostí, která byla žákům přiblížena programem „Drogy trochu jinak“, při němž si žáci vyzkoušeli za pomoci speciálních brýlí vliv drogy na smyslové vnímání člověka.

Na základě reakcí a zájmu žáků i pedagogů základní školy byl program hodnocen jako úspěšný.

Děkuji studentům ZA 2. A za vzornou prezentaci naší školy.

Ústí nad Orlicí 6. 12. 2017                                             Mgr. Lenka Čermáková

 • 20171204_102720
 • 20171204_102807
 • 20171204_102809
 • 20171204_102839
 • 20171204_102956
 • 20171204_103015

2016

V měsíci listopadu jsme se zúčastnily, my žákyně oboru SC 2.C a ZA 3. A – Klára Kaplanová a Veronika Hostinská, prezentace preventivního programu Zdravý životní styl na Základní a mateřské škole ve Slatině nad Zdobnicí. Žáky osmého ročníku jsme v úvodu hodiny seznámily se studiem a aktivitami na Střední škole zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí a v další části jsme společně diskutovali o zdravém životním stylu. V rámci diskuse probíhala interaktivní ukázka zajímavých pomůcek. V této praktické části byla spousta zájemců z řad žáků o vyzkoušení si chůze s „opileckými“ brýlemi, měření krevního tlaku a výpočet vlastního indexu tělesné hmotnosti - tzv. BMI. Akce se setkala s velkým ohlasem a zájmem celé třídy a vymezený čas velmi rychle uběhl. Dostalo se nám také poděkování od paní ředitelky zde.

 • IMG_9466
 • IMG_9489
 

2015

Dne 23. 2. 2015 Mgr. Leona Červinková a žák ZA 4. A Tomáš Hlobil navštívili Základní školu Masarykova v Rychnově nad Kněžnou s cílem seznámit žáky devátých ročníků s programem Zdravý životní styl. Žáci se nejprve dozvěděli, v čem zdravý životní styl spočívá, prozradili, zda se dle vyřčených doporučení řídí a následně si vyzkoušeli interaktivně řadu pomůcek, jako například chůzi s "opileckými" brýlemi, změřili si vlastní Index tělesné hmotnosti, množství tuku v těle a podobně. Akce se setkala s velkým ohlasem a pevně doufáme, že jsme tímto přispěli přinejmenším k úvaze nad vlastním životním stylem u mladé generace.

 

 • zdr_ziv_styl_15_1
 • zdr_ziv_styl_15_2
 • zdr_ziv_styl_15_3

 

 

Září
5
Říjen
4
Listopad
4
Prosinec
8
Leden
4
Únor
5
Březen
6
Duben
3
Květen
7
Červen
7
Červenec
0
Srpen
0
Akce Červenec
Akce srpen
MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz