V rámci netradičního školního vyučovacího dne žáků 8. a 9. tříd Základní školy Komenského Ústí nad Orlicí si naši studenti Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí třídy ZA 2. A připravili program zaměřený na Zdravý životní styl. Probíhal tradičně 5. 12. 2017.

Žáci se učili na jednotlivých stanovištích správně sestavit pyramidu zdravé výživy, určit zdravé a škodlivé potraviny, vybrat potraviny, které mohou přivodit člověku různá onemocnění. Na základě získaných informací si sestavovali zdraví prospěšný jídelníček.

Další stanoviště se zaměřilo na změření množství tuku v těle a vypočítání BMI. Nedílnou součástí programu bylo dobře se orientovat na obalech potravin. Žáci se učili na nich najít obsah cukru a energetickou hodnotu potravin.

Do programu byla zařazena prevence kouření. Škodlivost kouření žáci viděli na „kouřící panence Sue“. Poté si žáci ověřili znalosti v A-Z kvízu.

Nechyběla ani problematika drogových závislostí, která byla žákům přiblížena programem „Drogy trochu jinak“, při němž si žáci vyzkoušeli za pomoci speciálních brýlí vliv drogy na smyslové vnímání člověka.

Na základě reakcí a zájmu žáků i pedagogů základní školy byl program hodnocen jako úspěšný.

Děkuji studentům ZA 2. A za vzornou prezentaci naší školy.

Ústí nad Orlicí 6. 12. 2017                                             Mgr. Lenka Čermáková

 • 20171204_102720
 • 20171204_102807
 • 20171204_102809
 • 20171204_102839
 • 20171204_102956
 • 20171204_103015

2016

V měsíci listopadu jsme se zúčastnily, my žákyně oboru SC 2.C a ZA 3. A – Klára Kaplanová a Veronika Hostinská, prezentace preventivního programu Zdravý životní styl na Základní a mateřské škole ve Slatině nad Zdobnicí. Žáky osmého ročníku jsme v úvodu hodiny seznámily se studiem a aktivitami na Střední škole zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí a v další části jsme společně diskutovali o zdravém životním stylu. V rámci diskuse probíhala interaktivní ukázka zajímavých pomůcek. V této praktické části byla spousta zájemců z řad žáků o vyzkoušení si chůze s „opileckými“ brýlemi, měření krevního tlaku a výpočet vlastního indexu tělesné hmotnosti - tzv. BMI. Akce se setkala s velkým ohlasem a zájmem celé třídy a vymezený čas velmi rychle uběhl. Dostalo se nám také poděkování od paní ředitelky zde.

 • IMG_9466
 • IMG_9489
 

2015

Dne 23. 2. 2015 Mgr. Leona Červinková a žák ZA 4. A Tomáš Hlobil navštívili Základní školu Masarykova v Rychnově nad Kněžnou s cílem seznámit žáky devátých ročníků s programem Zdravý životní styl. Žáci se nejprve dozvěděli, v čem zdravý životní styl spočívá, prozradili, zda se dle vyřčených doporučení řídí a následně si vyzkoušeli interaktivně řadu pomůcek, jako například chůzi s "opileckými" brýlemi, změřili si vlastní Index tělesné hmotnosti, množství tuku v těle a podobně. Akce se setkala s velkým ohlasem a pevně doufáme, že jsme tímto přispěli přinejmenším k úvaze nad vlastním životním stylem u mladé generace.

 

 • zdr_ziv_styl_15_1
 • zdr_ziv_styl_15_2
 • zdr_ziv_styl_15_3

 

 

Dne 12. 11. 2014 třída ZA 2. A navštívila v Brně odbornou výstavu „Bodies Revealed“. Pro žáky naší zdravotnické školy tato odborná exkurze o lidském těle byla velkým přínosem. Upevnili si a zopakovali svoje znalosti z předmětu Somatologie a kurzu Masér/masérka pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví, který většina žáků této třídy v letošním školním roce navštěvuje.

Mgr. Pavlína Moravcová, Mgr. Šárka Nováková

 • bodies1
 • bodies2
 • bodies3
 • bodies4

 

11. – 15. listopad 2013

Preventivní akce „Hrou proti AIDS“ probíhá na naší škole tradičně každý rok. Jejím cílem je:

 •  seznámit žáky naší školy s problematikou prevence HIV/AIDS a s problematikou moderátorství v dané oblasti,
 • seznámit žáky 8. - 9. tříd ZŠ z Ústí nad Orlicí a jeho okolí s problematikou prevence HIV/AIDS a  ostatních pohlavně přenosných chorob.

Akce probíhala pod záštitou Státního zdravotnického ústavu v Praze, který nám také zapůjčil edukační materiál.

Organizačně program zajišťovala Věra Vacková, odborná učitelka SZŠ ÚO.

V pondělí 11. listopadu si naši žáci a žákyně zopakovali problematiku a seznámili se s novinkami, vše pod vedením moderátora ze Státního zdravotnického ústavu v Praze.

Následující čtyři dny pracovali moderátoři na 5 stanovištích, kde navázali kontakt s menší skupinou žáků ze základních škol a vzdělávali je v dané problematice. Moderátorství se tento rok ujali žáci ze třídy ZA, SČ 2.B a ZA 3.A.

ZA a SČ 2.B: Šmídová Anna, Jirásková Kateřina, Peterková Hana, Pražáková Michaela, Vaňáková Kateřina, Jančák Martin

ZA 3.A: Jeníková Anna, Daníčková Gabriela, Fajfrová Jana, Černá Milada

VŠEM MODERÁTORŮM DĚKUJEME

ZA SPOLUPRÁCI A REPREZENTACI ŠKOLY.

Přibližně bylo během týdne edukováno 160 žáků z 9 tříd a spolupráci opět uvítala řada základních škol z okolí, mezi které patřily: ZŠ a MŠ Tatenice, ZŠ Dolní Čermná, ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí, ZŠ Dolní Dobrouč, ZŠ Lanškroun, ZŠ Hylváty Ústí nad Orlicí, ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí.

 K. Nováková

 • Hrou_proti_aids13_01
 • Hrou_proti_aids13_02
 • Hrou_proti_aids13_03
 • Hrou_proti_aids13_04
 • Hrou_proti_aids13_05
 • Hrou_proti_aids13_06
 • Hrou_proti_aids13_07
 • Hrou_proti_aids13_08
 • Hrou_proti_aids13_09
 • Hrou_proti_aids13_10
 • Hrou_proti_aids13_11
 • Hrou_proti_aids13_12
 • Hrou_proti_aids13_13
 • Hrou_proti_aids13_14
 • Hrou_proti_aids13_15
 • Hrou_proti_aids13_16
 • Hrou_proti_aids13_17
 • Hrou_proti_aids13_18
 • Hrou_proti_aids13_19
 • Hrou_proti_aids13_20

 

V pondělí 18. listopadu 2013 naše škola slavila Den boje za svobodu a demokracii. Již tradičně byly tyto oslavy spojeny se stužkováním žáků čtvrtých ročníků, letos poprvé i žáků studijního oboru sociální činnost. Pod vedením Mgr. Lenky Kaplanové si jednotlivé třídy připravily volný program a porota posuzovala, které třídě se povedl nejlépe. Jednotlivé scénky byly prokládány přednesem povídek na téma "Příběhy, které napsal sám život". Taneční vystoupení si nachystali i samotní "maturanti". Nejlépe pak byli ohodnoceni žáci třídy ZA 2. A za volný program a povídka třídy SČ 1. B s názvem "Víte, co ch ci já?". Všem zúčastněným děkujeme a žákům 4. ročníků přejeme hodně štěstí nejen při maturitní zkoušce.

třídní učitelky J. Bartošová, V. Snášelová a E. Medunová

 • MDS13_01
 • MDS13_02
 • MDS13_03
 • MDS13_04
 • MDS13_05
 • MDS13_06
 • MDS13_07
 • MDS13_08
 • MDS13_09
 • MDS13_10
 • MDS13_11
 • MDS13_12
 • MDS13_13
 • MDS13_14
 • MDS13_15
 • MDS13_16
 • MDS13_17
 • MDS13_18
 • MDS13_19
 • MDS13_20

MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz