Žáci ZA 2. A připravili program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí, kde 5. 12. 2016 probíhal netradiční školní vyučovací den. Program byl zaměřen na Zdravý životní styl. Žáci na jednotlivých stanovištích sestavovali pyramidu zdravé výživy, určovali zdravé x nezdravé potraviny, vybírali, které potraviny mohou způsobovat některá onemocnění a sestavovali zdravý jídelníček. Měli možnost si vyzkoušet měření BMI a množství tuku v těle. Na dalším stanovišti hledali na obalech potravin obsah cukru a energetickou hodnotu. V programu byla zařazena i prevence kouření a žáci si mohli ověřit své znalosti v A-Z kvízu. K problematice drogových závislostí jsme využili program „Drogy trochu jinak“ a žáci si mohli vyzkoušet brýle, které simulují vliv drogy na smyslové vnímání. V závěru programu byla prezentována škodlivost kouření na „kouřící panence“.
Podle reakcí a zájmu žáků i pedagogů ZŠ hodnotíme program jako úspěšný.
Děkujeme žákům ZA 2. A za dobrou prezentaci naší školy.

Z. Ročková

 

 • PICT9345
 • PICT9347
 • PICT9348
 • PICT9349
 • PICT9350
 • PICT9351
 • PICT9355
 • PICT9357
 • PICT9360
 • PICT9365
 • PICT9366
 • PICT9376
 • PICT9388
 • PICT9390
 • PICT9392

2016 - březen

Třída ZA 2. B v rámci předmětu Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví připravila program ke zdravému životnímu stylu pro žáky základní školy.

Program zahrnoval:

 1. Sestav pyramidu výživy (zdravý talíř)
 2. Vyber zdravé potraviny
 3. vyhledej obsah cukru v potravinách, diskuze nad dalšími látkami, které potraviny obsahují
 4. vypočítej index tělesné hmotnosti
 5. testy: zdravá výživa, zdravý životní styl   6. A – Z kvíz – nebezpečí kouření 7. Drogy trochu jinak 8. Zdravotní a sociální důsledky kouření - demonstrace kouřící panenky Akce se vydařila, doufáme, že informace pro žáky ZŠ byly přínosné a pozitivně ovlivní i jejich volbu životního stylu. 

Zdenka Ročková

 • IMG_8803
 • IMG_8804
 • IMG_8806
 • IMG_8809
 • IMG_8810
 • IMG_8988

2013

Dne 28. 11. 2013 se žáci třídy ZA 1. A naší Střední zdravotnické školy zúčastnili akce na ZŠ Komenského v Ústí nad Orlicí „Den jinak“.

Pro žáky ZŠ byla připravena interaktivní stanoviště. Na jednotlivých stanovištích si žáci vyzkoušeli aktivity, které je informovaly o správné výživě, o správném sestavení jídelníčku pro jejich věkovou kategorii.

Pomocí opileckých brýlí „viděli“, jakým rizikům je vystaven člověk v opilosti, jaká rizika úrazu jsou možná.

Modely kouřící panenky „Sue“ a „Sue kouří za dva“ žákům předvedly, jak nebezpečné je kouření pro jedince a pro plod uložený v děloze a jaké nebezpečné látky se usazují v plicích kuřáka.

Celé dopoledne velmi rychle uběhlo. Žáci ZŠ si odnášeli nové informace o správném životním stylu a žáci SZŠ byli bohatší o zkušenost, jak lze realizovat zdravotní výchovu pro svoje vrstevníky v praxi, tak jak se učí v předmětu Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví.

Vyučující: Mgr. Pavlína Moravcová

Mgr. Šárka Nováková

 • den_jinak1
 • den_jinak2
 • den_jinak3
 • den_jinak4
 • den_jinak5
 • den_jinak6
 • den_jinak7
 • den_jinak8

 

 

 

Září
5
Říjen
4
Listopad
4
Prosinec
8
Leden
4
Únor
5
Březen
6
Duben
3
Květen
7
Červen
7
Červenec
0
Srpen
0
Akce Červenec
Akce srpen
MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz