Kontaktní údaje školy

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí

Poštovní adresa: Smetanova 838, Ústí nad Orlicí, 562 01

Sekretariát školy: Smetanova 838, Ústí nad Orlicí

Úřední hodiny: Po - Čt 8:00 - 15:30, Pá 8:00 - 14:30

Telefonní čísla: sekretariát - 465 521 292, 465 521 293, 728 596 346

                            ředitelka (Mgr. Marie Klementová) - 739 257 890

                            zástupkyně ředitelky (Mgr. Jindra Bartošová) - 723 083 293

webové stránky: www.szsuo.cz

E-mail: sekretariát - szsuo@szsuo.cz

Vedení školy

Mgr. Marie Klementová ředitelka školy klementovam@szsuo.cz

mobil: 739 257 890
tel.: 465 521 292/3

 Mgr. Jindra Bartošová zástupkyně ředitelky bartosovaj@szsuo.cz 

mobil: 723 083 293 
tel.: 465 521 292/3

PhDr. Martina Wimmerová

vedoucí učitelka praktického vyučování

wimmerovam@szsuo.cz

mobil: 727 905 276
tel.: 465 521 292/3

 

Výchovný poradce, školní metodik prevence

Mgr. Kateřina Nováková VP novakovak@szsuo.cz tel.: 721 864 548  
Mgr. Ilona Koditková ŠMP koditkovai@szsuo.cz    

 

Koordinátoři

Mgr. Vlasta Beranová ICT koordinátor beranovav@szsuo.cz tel.: 606 030 890
Mgr. Eva Medunová ŠVP koordinátor medunovae@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Mgr. Lenka Tesařová EVVO koordinátor tesaroval@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3

 

Domov mládeže

Mgr. Václav Havel vedoucí DM havel@skola-auto.cz tel.: 468 002 550
Bc. Zuzana Šafářová vychovatelka safarova@skola-auto.cz tel.: 468 002 531

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Jindra Bartošová třídní učitelka ZA 4. A bartosovaj@szsuo.cz tel.: 739 257 903
Mgr. Petra Beranová učitelka beranovap@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Mgr. Vlasta Beranová učitelka beranovav@szsuo.cz tel.: 606 030 890
RNDr. Jana Caldová učitelka caldova@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Mgr. Lenka Čermáková třídní učitelka DVS a PO 3. A cermakoval@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Mgr. Leona Červinková třídní učitelka ZA 3. A cervinkoval@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Mgr. Ondřej Čopian třídní učitel PS 1. A copiano@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Mgr. Klára Demelová třídní učitelka PS a SČ 2. C kargerovak@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Mgr. Jana Dubánková třídní učitelka DVS 2. A dubankovaj@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Ing. Petra Kadrmanová učitelka kadrmanovap@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Mgr. Lenka Kaplanová učitelka kaplanoval@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Mgr. Ilona Koditková třídní učitelka PS 2. B koditkovai@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Mgr. Eva Křížková učitelka krizkovae@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
PhDr.Pavla Macáková učitelka macakovap@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Mgr. Eva Medunová učitelka, ŠVP koord. medunovae@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Mgr. Pavlína Moravcová učitelka moravcovap@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Ing., Mgr. Pavel Novák učitel novakp@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Mgr. Kateřina Nováková

učitelka, VP, MPP,

třídní učitelka DVS 1. A

novakovak@szsuo.cz tel.: 721 864 548
Mgr. Šárka Nováková učitelka novakovas@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Mgr. Zdenka Ročková učitelka rockova@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Karla Skotálková třídní učitelka PS 2. A skotalkovak@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Mgr. Vlasta Snášelová třídní učitelka ZA 3. B snaselovav@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Mgr. Markéta Sršňová třídní učitelka PS a SČ 1. B srsnovam@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Mgr. Lenka Tesařová učitelka tesaroval@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Mgr. Veronika Tomanová třídní učitelka SČ 4. B tomanovav@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Věra Vacková učitelka vackovav@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Mgr. Ludmila Zapletalová učitelka jiraskoval@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3

 

Nepedagogičtí pracovníci

Romana Horníčková

sekretářka ředitelky

sekretarka@szsuo.cz

tel.: 465 521 292/3

mobil: 728 596 346

Ing. Petra Čížová  finanční referentka ucetni@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Lenka Cimflová asistentka propagační ref. cimflova@szsuo.cz tel.: 465 521 292/3
Ladislav Kubát správce budovy   tel.: 465 521 292/3
Alena Harapátová uklízečka   tel.: 465 521 292/3
Dana Štanclová uklízečka   tel.: 465 521 292/3

 

MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz