Výsledky 2. kola přijímacího řízení
Praktická sestra (PS) zde
Sociální činnost (SČ) zde
 
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - zde.
 
Seznam přijatých uchazečů po vydání nového rozhodnutí naleznete zde.
 
Výsledky 1. kola přijímacího řízení
Praktická sestra (PS) zde
Sociální činnost (SČ) zde
 
MŠMT stanovilo řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro čtyřleté obory vzdělání na 8. 6. 2020. Náhradní termín JPZ pro všechny obory vzdělání stanovilo na 23. 6. 2020. Jednotné zkušební schéma pro konání jednotné přijímací zkoušky naleznete zde
 

Podrobnosti o průběhu a vyhodnocení přijímací zkoušky, maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky a podrobnosti o pravidlech pro jímací řízení ve školním roce 2019/2020 upravuje vyhláška č. 232/2020 Sb., kterou naleznete zde. Předpis vycházející z této vyhlášky zde.

Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
koronaviru SARS CoV-2 zde.

Jednotná přijímací zkouška bude probíhat za dodržení hygienických a provozních podmínek, které doporučilo MŠMT a naleznete je zde. Před vstupem do budovy školy musí uchazeči mimo jiné odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění, naleznete ho zde

 
Zároveň žádáme doprovod uchazečů, aby nevstupoval do budovy školy. 
 
Uchazečům o studium na střední škole přeji hodně štěstí, energie a vytrvalosti. Budeme se na Váš těšit.
 
Mgr. Marie Klementová, ředitelka školy
 

Kritéria přijímacího řízení

Přihláška ke studiu, vysvětlivky k přihlášce.

Příjímací zkoušky nanečisto: informace, přihláška (pdf, doc), výsledky (ČJ, MAT, souhrn).

Přípravné kurzy: informace, harmonogram, přihláška.

 

MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz