Přihlášku na lyžařský kurz si můžete stáhnout ve formátu doc nebo pdf.

Třídy: PS 1. A, PS a SČ 1. B

Místo konání:      Čenkovice - penzion VERMI (po rekonstrukci, na pokojích sociální zařízení)

Termín:              17. 2. – 21. 2. 2020 

Doprava:            autobus ( odjezd bude žákům upřesněn, příjezd v pátek  do 13.30 h.)

Cena kurzu:        2 100,- Kč  -  / ubytování, plná penze a doprava)

Možné způsoby platby:

 1. Celá částka 2100,- Kč do 29. 11. 2019
 2. Záloha 1000,- Kč do 29. 11. 2019 a doplatek 1100,-Kč do 17. 1. 2020

Další náklady: vleky  (asi 1000,- Kč, platba až na místě )

/výdaje za vleky - záleží na lyžařské úrovni a finančních možnostech žáka/

Forma úhrady:   převodem na účet 1320433379/0800, variabilní symbol 022020

Do poznámky: třída (1.A nebo 1.B), jméno a příjmení žáka (ne jméno rodiče)                      

Lyžařský kurz - po celou dobu konání kurzu platí v plném rozsahu školní řád. V případě odhlášení již přihlášeného žáka po 30. 11. 2019 bude požadován stornovací poplatek.            

Výzbroj:

sjezdová  - lyže se seřízeným bezpečnostním vázáním, sjezdové hole, lyžařské boty , lyžařské  brýle..

běžecká   - běžky, běžecké hole a boty

Pokud žák nevlastní běžky a boty,  v omezeném množství  zapůjčí i škola - poplatek  80 - 100 Kč.

snowboard – běžné vybavení a povinná helma, při  malém  zájmu výuka nebude probíhat .  

 

Mgr. Lenka Tesařová                                                  Mgr. Marie Klementová

vedoucí kurzu                                                              ředitelka školy

 

Přihlášku odevzdejte, prosím,  do 4. 11. 2019. Bližší informace rodičům budou sděleny na třídních schůzkách. Kontakt na vedoucí kurzu: Tesařová Lenka (739238571, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

 

Termín konání: 9. - 11. 9. 2019

Odjezd: pondělí 13:00 hod. od školy

Příjezd: středa 13:30 - 14:00 hod. ke škole   

KDE?

Kubasova chalupa, Sudislav (5 km od Ústí nad Orlicí)

CO S SEBOU?

Sportovní oblečení dle počasí + boty (min. 2x, lépe starší obuv, případně holínky), přezůvky, pohodlné oblečení do místnosti, nepromokavou bundu nebo pláštěnku, šátek, baterku, psací potřeby, ručník a hygienické potřeby, pravidelně užívané léky, kartu pojišťovny, případně hudební nástroj.

 

JAK TO BUDE SE STRAVOVÁNÍM?

Začínáme večeří a končíme obědem (strava 5x denně, pitný režim).

 

CO ZA TO?

1 310,- Kč, cena zahrnuje ubytování, stravování, pitný režim.

Placení kurzu proběhne až v září před odjezdem.

 

CO MŮŽETE OD KURZU OČEKÁVAT?

Setkání se svými novými spolužáky a třídní učitelkou v mimoškolním prostředí, vzájemné poznání v neobvyklých situacích, získání osobních zkušeností prožitkem, ale především spoustu legrace a zábavy.

 

Kurz je zahrnut do Minimálního preventivního programu školy a povinný pro všechny žáky prvních ročníků.

TĚŠÍME SE NA VÁS

Přechod ze základní školy na střední školu je náročný – o prázdninách si prosím opakujte vědomosti a dovednosti z českého jazyka a literatury, cizího jazyka, matematiky i dalších předmětů, aby vyučující mohli plynule navázat a časový rozvrh výuky nebyl narušen.

Zahájení vyučování                                   

2. 9. 2019 v 8:00 hodin v budově Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí..

Plán povinných a nepovinných aktivit v průběhu studia

 • 1. ročník             Adaptační kurz 1210 Kč, Zimní lyžařský výcvikový kurz  1 800,- Kč ( + cca 800 Kč za vleky)
 • 2. ročník             Sportovně turistický kurz cca 1500 Kč, masérský kurz 4 800,- Kč,
 • 3. ročník             odborná praxe v měsíci červnu,
 • 4. ročník             odborné exkurze, maturitní zkouška – podle MŠMT státní (společná a profilová část).

V průběhu studia jsou do plánu školy a tříd zařazeny odborné exkurze, účast na osvětových, profesních a humanitárních akcích, výlety do zahraničí, návštěva divadelních představení, filmů a dalších kulturních zařízení.

Rozvrh hodin

 • vyučování začíná zpravidla v 8:00 hodin nebo v 7:10, končí 15:55 hodin,
 • je podřízen výuce předmětu ošetřování nemocných a učební praxi,
 • rozvrhové změny, přehled vyučovacích hodin a přestávek jsou zveřejněny
  na webových stránkách školy.
 • Edookit - informační systém školy

Vnitřní řád školy

(plné znění zde)

Absence a omlouvání žáků

 • zákonný zástupce nezletilého žáka nebo osoba zodpovědná za výchovu nezletilého žáka jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně a včas do školy podle stanoveného rozvrhu,
 • žáka lze do 48 hodin omluvit telefonicky,
 • omlouvat mohou rodiče, při dlouhodobé absenci nutné potvrzení od lékaře,
 • předem známou absenci včas hlásit třídnímu učiteli,
 • objednávat k lékařům – v odpoledních hodinách,
 • omluvenky uvádět ve studijním průkaze,
 • vysoká absence má negativní vliv na prospěch žáků,
 • pozor! pokud se žák nebude účastnit výuky v daném předmětu alespoň 75% docházky, nebude v klasifikačním období hodnocen, bude muset vykonat zkoušku před komisí.

Péče o své zdraví i jiných

 • žák je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti,
 • žák je povinen respektovat hygienické požadavky pro žáky,
 • nutno hlásit přenosné choroby,
 • kouření, požívání alkoholických nápojů, přechovávání, požívání a distribuce návykových látek ve škole, jejím okolí, zařízeních školy a akcích pořádaných školou je zakázáno,
 • při registrování vlivu omamných látek je žák povinen podstoupit diagnostické testy se souhlasem zákonného zástupce
 • nevhodné ozdoby – pearsing (sebepoškození, infekce, profesně nevhodné),
 • požadavky na úpravu v předmětu ošetřovatelství, ošetřování nemocných, pečovatelství a osobní asistence, učební a odborné praxe jsou uvedeny v pravidlech pro výuku těchto předmětů.

Ochrana majetku školy a osobních věcí

 • žák je povinen starat se o své osobní věci tak, aby předešel ztrátě – školní trezor,
 • žáci si mohou cennosti, drahé věci a peníze uschovat v trezoru,
 • škola je pojištěna, ale poškozený je povinen ztrátu bezprostředně hlásit asistentce školy paní L. Cimflové,
 • mobilní telefony – pojištění se na ně nevztahuje, nesmějí se používat při výuce.

Mlčenlivost

 • žák je povinen zachovávat mlčenlivost ve věcech služebních – ošetřování nemocných, učební a odborná praxe.

Kontakt s rodiči a žáky:

Spolupráce se školou

 • Spolek přátel Střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí – schůzky, třídní důvěrník,
 • poradní sbor složený z předsedů předmětových komisí, výchovného poradce, školního metodika prevence, ICT koordinátora, ŠVP koordinátora,
 • školská rada,
 • studentská rada,
 • výchovné poradenství – výsledky sdělené rodičům se souhlasem žáka, spolupráce s rodiči na jejich žádost,
 • konzultační hodiny,
 • kdykoliv po telefonické domluvě.

Učební pomůcky

 • cvičební úbor – dle dohody s vyučujícím,
 • oblečení na ošetřovatelství cvičení – bílý lékařský plášť,
 • oblečení na první pomoc – sportovní,
 • čip a klíč pro vstup do budovy školy a šaten – vratná záloha cca 100,- + 100,- Kč,
 • klíč pro vstup do šaten v nemocnici – vratná záloha 50,- Kč (ve 3. ročníku),
 • pracovní oděv na ošetřování nemocných – vratná záloha 1 000,- Kč (ve 3. ročníku),

Volnočasové aktivity a aktivity žáků

 • humanitární akce Bílá pastelka, Hrou proti AIDS – prodej Červená stužka,
 • spolupráce s ČČK,
 • zábavné programy pro děti v MŠ, zvláštní škole, stacionáři, v nemocnici   - vánoce, MDD,
 • vzdělávací programy - projekty pro děti ZŠ – první pomoc, zdravý životní styl, Zdravý úsměv, Hrou proti AIDS,
 • Akademie, Vánoční turnaj v odbíjené a zpívání u vánočního stromečku,
 • sportovní aktivity v rámci středních škol,
 • třídní, školní a meziškolní soutěže – psychologie, ošetřovatelství, somatologie, biologie a ekologie, český jazyk a literatura, cizí jazyk

Stravování

 • obědy - školní jídelna 26,- Kč pro střední školy, přihlášky poslat nebo osobně přinést do jídelny do 30. 6. 2019
 • přihláška ke stravování ve ŠJ T. G. Masaryka 148, Ústí nad Orlicí – zde.
  • od konce srpna se budou prodávat karty nebo čipy (7.00 – 12.30 hod.),
  • žákyně ubytované na domově mládeže si mohou kartu nebo čip zakoupit první školní den, ale musí být přihlášené a musí mít zaplacené obědy,

Ubytování

 • na domově mládeže Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí,
 • vedoucí vychovatel DM: Mgr. Václav Havel
 • vychovatelka DM: Bc. Zuzana Šafářová
 • snídaně a večeře - jídelna v budově Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí
 • více informací zde nebo na http://www.skola-auto.cz/ (odkaz ubytování a stravování)

  

Ústí nad Orlicí 6. 6. 2019                                      

Vypracovala: Mgr. Jindra Bartošová

                                                                                                           zástupkyně ředitelky

  

                                                                                  Schválila: Mgr. Marie Klementová

                                                                                                           ředitelka školy

 

 

Přehled učebnic pro 1. ročník ZA (zdravotnický asistent)

Předmět

Doporučený titul učebnice

Autor Nakladatelství

Český jazyk

a literatura

Dějiny lit. od starověku do poč. 19. st.

V. Prokop

O.K.-Soft

Alternativa - Literatura v kostce

Marie Sochorová

Fragment

Čítanka I. k literatuře v kostce pro střední školy

Marie Sochorová

Fragment

Mluvnice učebnice českého jazyka pro střední školy

Jana Hoffmannová

Fraus

Komunikace a sloh učebnice českého jazyka pro SŠ

Ivo Martinec

Fraus
Anglický jazyk

Nic neobjednávat, v září bude hromadná objednávka.

 

 
Latinský jazyk

Jazyk latinský pro SZŠ

J. Kábrt

INFORMATORIUM
Občanská nauka

Odmaturuj ze společenských věd

kol. DIDAKTIS
Dějepis

Dějepis pro SOŠ, čes. a svět. dějiny

P.Čornej + kol. SPN
Matematika 1.,2.roč.

Matematika pro netechnické obory 1., 2., 3. díl

(po domluvě s vyučujícím v září)

Calda E.

PROMETHEUS
Fyzika

Fyzika pro SOŠ I.

Lepil,Bednařík,Hýblová

PROMETHEUS
Chemie

Chemie pro SZŠ 1.díl

J.Odstrčil

NCO a NZO

Biologie

Biologie pro SZŠ

J.Odstrčil

NCO a NZO

Informační a kom. technologie

S počítačem nejen k maturitě 1.díl

P. Navrátil

COMPUTER MEDIA

První pomoc

První pomoc pro studenty zdr. oborů I, II

Kelnarová, Toufarová

GRADA
 Psychologie

 Psychologie pro sociání činnost 1.,2. díl

 Kopecká I.

GRADA
Somatologie

Somatologie I. a II. (v jednom svazku)

Rokyta,Marešová,Turková

EUROLEX BOHEMIA

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví pro SZŠ, 2009 (DOPORUČENÁ)

Čevela, Čeledová, Dolanský

GRADA
Ošetřovatelství

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I.

Kelnarová a kol.

GRADA

 

Přehled učebnic pro 1. ročník SČ (sociální činnost)

Předmět

Doporučený titul učebnice

Autor Nakladatelství

Český jazyk

a literatura

Dějiny lit. od starověku do poč. 19. st.

V. Prokop

O.K.-Soft

Čítanka I. k literatuře v kostce pro střední školy

Marie Sochorová

Fragment

Mluvnice učebnice českého jazyka pro střední školy

Jana Hoffmannová

Fraus

Komunikace a sloh učebnice českého jazyka pro SŠ

Ivo Martinec

Fraus
Anglický jazyk

Nic neobjednávat, v září bude hromadná objednávka.

 

 
Občanská nauka

Odmaturuj ze společenských věd

kol. DIDAKTIS
Dějepis

Dějepis pro SOŠ, čes. a svět. dějiny

P.Čornej + kol. SPN
Matematika 1.,2.roč.

Matematika pro netechnické obory 1., 2., 3. díl

(po domluvě s vyučujícím v září)

Calda E.

PROMETHEUS

Biologie člověka

Zdravotní nauka 1. díl

I.Nováková

GRADA
Fyzika

Fyzika pro SOŠ I.

Lepil,Bednařík,Hýblová

PROMETHEUS
Biologie

Biologie pro SZŠ

   

Hudební výchova

Upřesněno na začátku školního roku vyučujícím.

   

Informační a kom. technologie

S počítačem nejen k maturitě 1.díl

P. Navrátil

COMPUTER MEDIA

První pomoc

První pomoc pro studenty zdr. oborů I, II

Kelnarová, Toufarová

GRADA
Psychologie

Psychologie pro sociální činnost 1., 2. díl

Kopecká I.

GRADA

Dramatická výchova

Upřesněno na začátku školního roku vyučujícím.

   

Pečovatelství a

osobní asistence

Pečovatelství 1. díl (Učebnice pro obor sociální péče

– pečovatelská činnost)

Jana Mlýnková

GRADA

 

internetový obchod: www.fletna.cz, uvedené ceny platí při objednání na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz