Informace o zpracování osobních údajů - zde.

Směrnice pro 2014 č.22

Vydávání druhopisů vysvědčení

Tato směrnice se vydává na základě Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) č. 561/2004 Sb., § 28, odst. 8, v platném znění.

 1. Škola vydává druhopisy vysvědčení. Za vystavení tohoto druhopisu lze požadovat úhradu vynaložených nákladů, jejíž výše nesmí překročit 100,00 Kč. MŠMT stanovuje prováděcím předpisem podmínky pro vydávání druhopisů.
 2. Na písemnou žádost o vydání náhradního vysvědčení, vyhotoví škola na základě údajů v dokumentaci (protokol o maturitní zkoušce, třídní výkaz, katalogový list apod.) „Druhopis“, který se liší pouze tím, že v záhlaví nese označení druhopis. Záznam o vydání druhopisu vysvědčení se uvede do příslušné dokumentace školy.

 3. Na základě písemné nebo ústní žádosti se na hlavičkovém předtisku školy vystavuje potvrzení o absolvování školy.

 4. Poplatky:

  • druhopis vysvědčení z jednotlivých ročníků 100,00 Kč/1 ks
  • druhopis maturitního vysvědčen 100,00 Kč/1 ks
  • potvrzení o absolvování školy pro účely zahraničního zaměstnání 100,00 Kč/1 ks
  • potvrzení o absolvování školy 50,00 Kč/1 ks

Poplatek za příslušný dokument složí žadatel hotově do pokladny školy, případně zašle na účet školy 16836611/0100

Tato směrnice nabývá účinnosti od 1. ledna 2014.

 

 

2. 9. 2019 Zahájení školního roku 2019/2020
od 2. 9. 2019 Písemné maturitní zkoušky
5. 9. - 6. 9. 2019 Řádné a opravné praktické maturitní zkoušky ZA
6. 9. 2019 Řádné a opravné praktické maturitní zkoušky SČ
12. 9. 2019 Řádné a opravné ústní maturitní zkoušky ZA a SČ
9. - 11. 9. 2019          
Adaptační kurz pro 1. ročník
16. 9. 2019 Slavnostní zahájení výuky předmětu Ošetřování nemocných 3. ročníků oboru ZA
17. 9. 2019 Slavnostní zahájení výuky předmětu Učební praxe 3. ročník oboru SČ 
23. 10. 2019 Odborná konference
29. 10. - 30. 10. 2019 Podzimní prázdniny
1. - 2. 11. 2019 Oslavy 40. výročí založení školy
2. 11. 2019 Den otevřených dveří
18. 11. 2019 Mezinárodní den studentstva
20. 11. 2019 Den otevřených dveří
22. 11. 2019 Schůzka SP VOŠ a SŠZS ÚO a třídní schůzky
6. 12. 2019 Maturitní ples
12. 12. 2019 Den otevřených dveří
23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny
11. 1. 2020 Den otevřených dveří
31. 1. 2020 Pololetní prázdniny
10. 2. - 16. 2. 2020 Jarní prázdniny
17. 2. - 21. 2. 2020 Zimní lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky
9. 4. 2020 Velikonoční prázdniny
24. 4. 2020 Schůzka SP VOŠ a SŠZS ÚO a třídní schůzky
15. 6. - 19. 6. 2020 Sportovně turistický kurz pro 2. ročníky
29. - 30. 6. 2020 Ředitelské volno
1. 7. - 31. 8. 2020 Hlavní prázdniny
1. 9. 2020 Zahájení školního roku 2020/2021

 

Organizační struktura k nahlédnutí zde.

Organizace školního roku pro VOŠ v pdf zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Podkategorie

MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz