Žáci, kteří se chtějí přihlásit k maturitní zkoušce v podzimním období, musí odevzdat přihlášku (event. seznam literárních děl) ředitelce školy do 25. 6. 2015. V odkazu žáci a rodiče - maturitní zkouška - podzimní období naleznete přihlášku k maturitní zkoušce, Informace pro žáky k průběhu písemné MZ 2015 - podzim i Maturitní zpravodaj č. 32.

Mgr. M. Klementová, zástupkyně ředitelky.

AKTUALITY

Všechny aktuality