Dne 10. 3. 2020 se na Střední škole zdravotnické a sociální v Chrudimi konalo regionální kolo psychologické olympiády. Soutěže se zúčastnili žáci a žákyně středních zdravotnických škol z různých koutů regionu a vystoupili zde s prezentací na téma ,,Můj velký sen‘‘. V rámci Dne psychologie bylo možné slyšet mnoho zajímavých příběhů a úvah.

Naši školu v soutěži reprezentoval žák oboru praktická sestra ze třídy PS a SČ 2. C Dominique Fajtů. Ten za svůj příběh získal v soutěži krásné 2. místo.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Beranová P.

 • P3100006
 • P3100008
 • P3100038(1)
 • P3100039(1)
 • P3100043(1)
 • P3100045(1)
 • P3100049(1)
 • Refion 1.
 • Region 6.

2019

Na VOŠ a SZŠ Hradec Králové se dne 12. 3. 2019 konalo regionální kolo Psychologické olympiády. Zúčastnilo se šest zdravotnických škol a dvanáct soutěžících. Naši školu zastupovaly žákyně Pavlína Vyčítalová ze třídy ZA 2. B a Adéla Jedličková ze třídy ZA 3. A. V příjemné atmosféře hradecké školy porota posuzovala velmi cenné příspěvky všech soutěžících k letošnímu tématu „Síla okamžiku“.

Obě děvčata naši školu výborně reprezentovala, svými pracemi a také příjemným a spontánním projevem porotu zaujala. Gratulujeme Pavlíně Vyčítalové, která se se svou prací umístila na 2. místě a stává se náhradnicí v reprezentaci našeho regionu v celorepublikovém kole soutěže. To se koná 3. – 4. 4. 2019 na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci.

Děvčatům děkujeme a přejeme hodně dobrých nápadů do dalších ročníků soutěže.

                                                                                                             Zdenka Ročková

 • IMG_0393
 • IMG_0395
 • IMG_0416
 • IMG_0430
 • IMG_0436
 • IMG_0438

2017

Dne 16. 3. 2017 se na SŠZS v Ústí nad Orlicí konalo regionální kolo dvanáctého ročníku soutěže Psychologická olympiáda. Téma tohoto ročníku znělo „Když člověk potká člověka“. Regionálního kola se zúčastnilo celkem dvanáct studentů 2. a 3. ročníků z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Hradci Králové, Střední školy zdravotnické a sociální v Chrudimi, Střední zdravotnické školy v Pardubicích, Střední zdravotnické školy ve Svitavách, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Trutnově a Střední školy zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí.

Vítězkou regionálního kola se stala Kristýna Hrušková z Pardubic, druhé místo obsadila Zuzana Stránská z Ústí nad Orlicí a třetí místo Tereza Žáčková ze Svitav.

Do celostátního kola soutěže, které se koná 5. – 6. 4. 2017 na Masarykově gymnáziu, Střední zdravotnické škole, Vyšší odborné škole zdravotnické ve Vsetíně postupuje vítězka regionálního kola Kristýna Hrušková. Vítězce blahopřejeme, přejeme jí úspěch v celostátním kole a všem ostatním zúčastněným děkujeme za velice pěkné příspěvky.

Poděkování patří i sponzorům regionálního soutěže Městu Ústí nad Orlicí, nakladatelství Portál a časopisu Psychologie.

Mgr. Ludmila Jirásková

 • PSY_regio 2017 015
 • PSY_regio 2017 033
 • PSY_regio 2017 054
 • PSY_regio 2017 063
 • PSY_regio 2017 070
 • PSY_regio 2017 072
 • PSY_regio 2017 081
 • PSY_regio 2017 096
 • PSY_regio 2017 115
 • PSY_regio 2017 137
 • PSY_regio 2017 139
 • PSY_regio 2017 152
 • PSY_regio 2017 172
 • PSY_regio 2017 177
 • PSY_regio 2017 186
 • PSY_regio 2017 191
 • PSY_regio 2017 192
 • PSY_regio 2017 200
 • PSY_regio 2017 204
 • PSY_regio 2017 206
 • Z_cas
 • Z_mesto
 • Z_portal

2016

Dne 10. 3. 2016 se na SZŠ v Pardubicích konalo 10. regionální kolo Psychologické olympiády na téma „Jak si navzájem lépe porozumíme“. Zúčastnili se jí soutěžící ze SSZŠ Chrudim, SZŠ Svitavy, VOŠZ a SZŠ Trutnov, SZŠ Ústí nad Orlicí a SZŠ Pardubice.  

Naše žákyně 2. ročníku oboru zdravotnický asistent Helena Dubská se umístila na krásném 3. místě.

Blahopřejeme a zároveň děkujeme za reprezentaci naší školy žákyním 3. ročníku oboru zdravotnický asistent Barboře Vítkové a Kláře Dvořákové.

M. Wimmerová

 

 • psy_ol1
 • psy_ol2
 • psy_ol3

 

 

Září
5
Říjen
4
Listopad
4
Prosinec
8
Leden
4
Únor
5
Březen
6
Duben
3
Květen
7
Červen
7
Červenec
0
Srpen
0
Akce Červenec
Akce srpen
MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz