Titulní strana > Projekty > Šablony 2019 - 2021

Plakát projektu: zde.

Název projektu:  Šablony pro SŠ a VOŠ II. – VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí

Projekt EU 2019–2021

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016300

Název programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Období: 1. 9. 2019 - 21. 12. 2021 (předpokládané datum ukončení) 

 

Aktivity projektu:

  • Aktivity pro střední školu

2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.III/14 Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím supervize/ mentoringu/ koučinku

2.III/19 Klub pro žáky SŠ

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

2.III/23 Komunitně osvětová setkání

 

  • Aktivity pro vyšší odbornou školu

2.IV/1 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ

2.IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.IV/5 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.IV/10 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro VOŠ)

2.IV/12 Projektový den ve škole